قوتو كرمان، قهوه و گل گاوزبان

  1. قوتو كرمان، قهوه و گل گاوزبان
اطلاعات تماس
قیمت: 120,000
زاويه خيابان وليعصر, زاویه و حومه, زرندیه
٠٩١٩٢٥٥٠٨٤٢
توضیحات آگهی:

پر خاصيت تهيه شده از چهل گياه و انرژي زا در بسته بندي هاي مختلف بنا به درخواست مشتري

■ ساده كيلويي١٢٠

■ گل گاوزبان كيلويي٢٠٠

ارسال گزارش تخلف در مورد آگهی